Høringssvar til Aabenraa kommune

Beskrivelse af Hellevad.

Skole/børnehave landsbysamfund. hvor rigtig mange fritidsaktiviteter for både børn og voksne/pensionister foregår i og omkring Børneuniverset i Hellevad.

Vejene til Hellevad.

Veje, hvor også skolebørn kører/køres ind til Hellevad er mange:

vej 429; vej 175/179; Kampvej krydser 175/178 til Brystrupvej; Øbeningvej krydser 175/179 til Borrevad; Neffeskovvej har udkørsel til 175/179 fra både øst og vest; Vandmøllevej krydser Klovtoftvej, 429 og munder ud i Ørslevvej v/ Lille Hellevad og derfra videre ind til Hellevad ad Ørslevvej; Kovtoftvej munder ud i dobbeltsporet cykelsti langs 429 med kryds til Skolegade efter byskilt af 429 eller fortsætter på” cykel på vejbanen ” ind i Hellevad mod øst. Fra vest skal 429 krydses for at fortsætte på dobbeltrettet cykelsti til Klovtoftvej.

1.

SKILTNING M V

Byskiltningen for og skiltningen i Hellevad.

Byskiltningen- den hvide- er ok som den er ved indkørsel /udkørsel på vej 429.

Byskiltningen- den hvide- markeres på vestesiden af 175/179 ved Brystrupvej ved vej 175/79– det er en skolevej.

Øvrig skiltning ved denne destination på vej 175/179 opsættes 70 km/t og skiltning om krydsende færdsel/cyklister og gående, samt om skolevej.

Byskiltning- den hvide-ved Øbeningvej kryds 175/179 til Borrevad sættes byskiltningen helt fremme ved 175/179 og der sættes skiltning om 70km/t samt skiltning om krydsende færdsel/cykelsti gående og skolevej.

Ved rundkørsel øst for Hellevad: kryds 175/179 – 429 markeres cykelsti med blåt på kørebanen ligesom der på begge veje opsættes skiltning om skolevej og evt. cyklister og fodgængere i rundkørslen.

Skiltning om krydsende færdsel /skolevej på vej 175/179 ved Neffeskovvejs krydsning af 175/179.

Skiltning om 50 km/t på Klovtoftvej samt om cyklister på vejbanen / skolevej.

Skiltning om hastighedsbegrænsning 70 km/t på 429 samt også på 429 for krydsende færdsel ved krydsning

Vandmøllevej/ 429.

Skiltning krydsende færdsel/ krydsende cyklister/fodgængere samt cyklister på vejbanen fremad mod øst 429 gennem Hellevad by ved kryds dobbetrette cykelsti- 429.

Ved ophør cykelsti mod vest på Hovedgaden skiltning om cyklister på vejbanen evt. blåmaling af vejbane.

Problemstillingen omkring skiltning mv. af ” Cyklerute gemmen/ i Hellevad ” nævnt i Stiplanen for det åbne land ” se nedenfor om ”Hydevad- cykelsti m/ biler”

Skiltning Ørslevvej fra Vandmøllevej til Skolegade: hastighedsbegrænsning 50 km/t på hele strækningen. Byskiltning- det hvide -flyttes fra Skolegade til Ørslevvej, hvor skiltet blev flyttet fra og lidt længere mod nord, da der er ny bebyggelse på hjørnet. Evt. blåmaling af vejbane på Skolegade da det er en skolevej.

Baggrunden for skiltningen m v:

Den undertiden meget store trafik og ikke mindst den megen tunge trafik i området, samt at det en meget stor del af året er mørktmeget mørkt at færdes på uoplyste veje, og de bløde trafikanter er under disse forhold vanskelige at stedfæste/ få øje på: Skiltningen skal give tryghed for de borgere, som drister sig ud på vejnettet.

2.

Hellevad som bosætnings landsbysamfund.

Hellevad har som landsbysamfund forventningen om at blive et bosætningssamfund i forbindelse med de forventede 1600 nye arbejdspladser ved sygehusene i Aabenraa, og vi vil på den nyetablerede Aabenraa hjemmeside markedsføre os som sådan.

Vi vil kunne henvise til, at vi har stiforbindelse til Rødekro, så arbejdstagere, som ønsker det, kunne transportere sig til og fra arbejde på cykel via det allerede etablerede stisystem- her tænkes hovedsagelig på selve Hydevadvej, som er en absolut stor del af stisystemet, men også stisystemet i selve Hellevad by er i spil med skiltning og bemaling af vejbane.

STIRUTE MINDRE VEJE-EVT. SUPPLERET MED FARTREDUCERENDE FORANSTALTNINGER:

således beskrives en del af vejnettet i Hellevad i ” Stiplan for Aabenraa”, samt Hydevadvej: fra vej 175/179 ved Hydevad til Rødekro.

Planen er vedtaget.

Stiruten i Hellevad:

starter ved skolen og kørsel mod øst fortsætter til Brystrupvej, hvor der blåmales på vejbanen i krydset over Skolegade, ligesom cykelstien på Brystrupvej blåmales i begge retninger.

Hvor stien/cykelstien Brystrupvej krydser vej 429 blåmales på vejbanen– det er en skolevej og på 429 opsættes skilning for krydsende trafik/ cykelsti /skolesti.

Fra skolen mod vest etableres skiltning cykelsti/blåmaling for cykelsti ud til vej 429: det er en skolevej.

På Hovedgaden blåmales eller skiltes for cykelsti på den del af cykelstien, som er i niveau med vejbanen ud for Statoil- på begge sider af vejen: det er IKKE parkeringsplads, hvilket området ofte ses benyttet som af såvel personbiler som lastbiler. Oversigtsforholdene for cyklister uden cykelsti er ikke-eksisterende og en tur ud på vejbanen er absolut ikke tilrådeligt, og der er ikke noget fortov.

Det er skolevej og udkørsel fra tankstation: Farligt område for cyklister.

Rundkørslen er tidligere beskrevet med blåmaling på vejbanen.

Dobbeltrettet cykelsti langs 175/175 fra rundkørseltil Hydevadvej er etableret.

Og så kommer vi til Hydevadvej, som er udlagt som i vor beskrivelse: cykelsti med bilkørsel.

Skiltning ved indkørsel til Hydevadvej både ved Hydevad og ved Rødekro: der skal tydelig skiltning som viser, at dette stykke vej, ca. 8 km er cykelsti med bilkørsel og skiltningen skal gentages, så det ikke glemmes.

Der er stor trafik på vejstykket herunder også erhvervskørsel af store Arla-tangvogne og skolebusser, hvilke køretøjer sjældent, og muligt aldrig tager hensyn til hverken biler, cykler eller gående. Den manglende hensyntagen er givet med baggrund i, at de er så brede og store at alt og alle må stoppe kørsel for på forsvarlig vis at lade sig passere af disse køretøjer/denne slags køretøjer. Også landbrugsmaskiner er af fuld vejbredde og også de må passeres med yderste forsigtighed af modkørende trafik og medkørende står i fare for at blive suget ind under så store biler.

Det skal fremgå at dette vejstykke er de bløde trafikanters vejstykke / en cykelsti /en skolevej.

På vejen fra Hydevad kommer man først til bebyggelsen Hydevad: her opsættes blå-by-skiltning før og efter og hastigheden nedsættes til 30 km/t ved skiltning også under hensyn til, at vejbanen dér altid er meget jordfyldt og i regnvejr smattet- uegnet til al færdsel herunder cykling og sådan set også bilkørsel! vejsiden meget hullet og der er ingen vejafstribning: 2 til 1 vej, som ellers kendetegner resten at strækningen.

Hjørnet Hydevadvej/Neffeskovvej er i svinget mod øst eet stort hul, som på ingen måde er cyklist-fremkommeligt- og også motorkørertøjer er i fare for sig selv og andre.

Hele Hydevadvej er hullet i kanterne og dette udbedres for højnelsen af trafiksikkerheden, især for cyklister, som i mørke slet ikke er i stand til af se vejens tilstand- og dermed 1. hindres i at benytte cykelstien 2. eller med stor risiko for legemsbeskadigelse køre på derpå.

Der er ikke gadebelysning på nogen del af cykelstien.

Strækningen er udlagt som skolevej og cykelsti med bilkørsel!!

Ved /omkring svinget på Hydevadvej ved nr. 54/56 er der ikke mulighed for at ”se om hjørnet” og vejsiden er hullet: cyklister kører på ”vejbanen” og bilen/arla-tankvognen/skolebussen kommer imod- og det er meget risikabelt også at køre 20 km/t, da trafikanterne fra den anden side alene er begrænset på 60 km/t skiltningen og sund fornuft på, at ”det er farligt område”. Ikke alle agerer/køre efter forholdene.

Skiltning med fartbegrænsning til 20 km/t i svinget, samt skiltning med at det er en cykelsti /skolevej.

Tilsvarende er det ved svinget ved Mjøls fra vest.

Ved Mjøls :blå-by-skiltning og hastighedsbegrænsning 50 km/t

Skiltning ved Arnholmvej´s kryds med Mjølsvej: skiltningfuldt Stop for trafik ind på Mjølsvej samt skiltning om at Mjølsvej er cykelsti.

På Hydevadvej sættes skilte op om 50 km/t i ”bymæssig bebyggelse” og uden for bebyggelsen og når oversigtsforholdene er ok da gerne 70 km/t, når ikke der er skiltning om 20 km/t i de farlige sving ved Hydevad og Mjøls.

Der skal gøres meget ved Hydevadvej før den kan kaldes en cykelsti fra Hellevad som bosætningsområde til arbejdspladser i Rødekro/Aabenrtaa området.

Vi ønsker en brugbar cykelsti, da vi er et bosætningsområde ligesom andre landsbyer i Aabenraa kommune.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen for Hellevad og omegn.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *